Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Phát huy vai trò văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11:02 | 25/07/2019

Sáng 25/7, tại hội trường khách sạn Century, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Phát huy vai trò văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tại hội thảo

Trong nhiều năm qua, việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện có hiệu quả. Trên địa bàn toàn tỉnh đã có 43/104 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 37 xã đã được công nhân nông thôn mới và 6 xã đang tiễn hành xét đạt chuẩn. Nhiều mô hình sản xuất mới, mang lại năng suất, hiệu quả cao, từng bước xóa đói giảm nghèo, nhiều mô hình xây dựng gia đình văn hóa, làng thôn bản văn hóa…được triển khia có hiệu quả. Xây dựng nhiêu mô hình tự quản, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như:  Một số giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế; giải pháp thực hiện quản lý hoạt động văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; Công tác tổ chức vận động nhân dân thực hiện xây dựng tiêu chí văn hóa trong phong trào xây dựng văn hóa tại các đại phương. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đưa ra một số đề xuất về phong trào xây dựng đời sống văn hóa, về việc thực hiện tiêu chí cơ sở về vật chất văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa trong xậy dựng nông thôn mới, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở từng địa phương…

GS.TS Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: " Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có hai tiêu chí cần đạt đó là: tiêu chí văn hóa số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa nhằm hướng đến hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa Thế thao, Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn bản, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn. Công tác xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tại cộng đồng, đời sống tinh thân của người dân được nâng lên.  Các thiết chế văn hóa (cấp xã, cấp thôn) được quan tâm, xây dựng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng sinh động, phong phú, hình thức đa dạng, hấp dẫn, thu hút người dân tham gia, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa".

Phương Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng