Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế gặp mặt báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020.
09:11 | 19/02/2020

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế vừa tổ chức buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Canh Tý – 2020 nhằm thông tin một số nội dung kết quả của ngành Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế gặp mặt báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2019, Ngành văn hóa và thể thao đã tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa có quy mô quốc gia và quốc tế nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại với các nước bạn trong khu vực và thế giới.  Hoạt động tuyên truyền quảng cáo cũng được đổi mới về nội dung và hình thức. Ngành văn hóa và thể thao đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động rà soát, kiểm kê các hồ sơ di tích, hiện vật, bảo vật và các loại hình văn hóa phi vật thể. Trên lĩnh vực Thể dục thể thao cũng đã gặt hái nhiều thành công đáng ghi nhận.

Trong năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung mọi nguồn lực triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045. Để sớm thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết của Bộ chính trị nêu trên, Ngành văn hóa và thể thao sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trình Trung ương “Bộ tiêu chí đô thị di sản đặc thù cho Thừa Thiên Huế, Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”.

Quan tâm triển khai xây dựng đề án tu bổ, tôn tạo và bảo quản các di tích; tiếp tục phát huy giá trị hệ thống các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn; thúc đẩy việc rà soát xây dựng và xét công nhận các hồ sơ di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia, di tích cấp quốc gia đặc biệt, cùng các hiện vật, bảo vật có liên quan khác; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đưa Ca Huế vào trường học và cộng đồng, xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2020 -2030; Đầu tư, xây dựng, khai thác hiệu quả các Bảo tàng,thư viện, nhà hát, trung tâm văn hóa điện ảnh…

Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng đến công tác thể dục thể thao, hỗ trợ các bộ môn thể thao xã hội hóa thi đấu đạt thành tích cao tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế.

 

Phương Anh

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng