Kinh tế và phát triển
UBND tỉnh làm việc với đoàn chuyên gia ADB về dự án Green City (đô thị xanh)
14:21 | 10/03/2015

Sáng ngày 10/3, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn chuyên gia ADB về dự án hạ tầng kỹ thuật “Chương trình phát triển các đô thị loại II - Green City (đô thị xanh)”. 

UBND tỉnh làm việc với đoàn chuyên gia ADB về dự án Green City (đô thị xanh)

Dự án hạ tầng kỹ thuật “Chương trình phát triển các đô thị loại II - đô thị xanh” được thực hiện tại 03 tỉnh (Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế) với tổng kinh phí 1.000.000 USD do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại 800.000 USD, thời gian thực hiện từ tháng 1/2014 - 2/2015.

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ các chủ Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và lập kế hoạch chuẩn bị cho Dự án đầu tư vay vốn của ADB nhằm phát triển và nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị tại 3 thành phố: Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Thừa Thiên Huế (SCDP II), sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục của dự án tại Quyết định 190/QĐ-TTg ngày 25/01/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Quyết định triển khai dự án. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về nguồn vốn viện trợ và các tiêu chí mới trong thực hiện dự án của ADB nên dự án đã được điều chỉnh nâng tổng mức viện trợ lên 2,3 triệu USD. Trong đó, ADB viện trợ không hoàn lại 800.000 USD, Quỹ Tín thác biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi đô thị (UCCRTF) của đối tác Tài chính đô thị (UFPF) 1 triệu USD và Quỹ Tín thác Hà Lan (NTF) của tổ chức đối tác Tài chính nước (WFPF) 300.000 USD còn lại vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh danh mục và tổng kinh phí đầu tư tại Quyết định 2331/QĐ-TTg ngày 23/12/2014.

Tại buổi làm việc, bà Sofia, Trưởng đoàn chuyên gia của ADB về dự án này cho biết, để thực hiện có hiệu quả dự án, ADB vừa mới đưa ra cơ chế giải ngân nguồn vốn dự án dựa trên kết quả thực hiện. Đây không chỉ phù hợp với chính sách vay vốn của ADB mà còn đảm bảo cho việc triển khai dự án đúng lộ trình, tiến độ, đặc biệt là chất lượng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đầu tư cho xây dựng thành phố xanh.

Về kế hoạch, từ nay đến tháng 3/2015, ADB phối hợp với các địa phương thực hiện khung báo cáo tổng quan dự án và đến tháng 9/2015 sẽ hoàn chỉnh toàn bộ báo cáo của dự án. Cùng với đó, ADB cũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch thực hiện và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục các hạng mục đầu tư, gói thầu thực hiện chậm nhất đến tháng 11/2015 phải hoàn thành để trình Hội đồng ADB và ký kết Hiệp định vay trong tháng 01/2016, sớm triển khai dự án đầu tư vào tháng 3/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã đánh giá cao sự hợp tác và viện trợ của ADB đối với dự án phát triển đô thị xanh tại Thừa Thiên Huế, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai dự án đúng tiến độ và tạo điều kiện cho Tổ tư vấn của ADB thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ của dự án tại Thừa Thiên Huế.

Là địa phương có di sản văn hóa thế giới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao mong muốn trong quá trình thực hiện dự án, ADB cần nghiên cứu, tư vấn cũng như hỗ trợ để không có sự trùng lặp trong đầu tư và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị xanh gắn với bảo tồn giá trị di sản văn hóa Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 

Theo thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng