Kinh tế và phát triển
Phú Lộc:thành lập mới và đầu tư các hạng mục cho 02 khu bảo vệ thủy sản với diện tích 75 ha
15:04 | 10/03/2015

Theo báo cáo mới nhất, huyện đã thành lập mới và đầu tư các hạng mục cho 02 khu bảo vệ thủy sản với diện tích 75 ha, nâng tổng số diện tích bảo vệ là 255ha/8 khu bảo vệ trong toàn huyện.

Phú Lộc:thành lập mới và đầu tư các hạng mục cho 02 khu bảo vệ thủy sản với diện tích 75 ha

Về sản xuất nông, lâm, thuỷ sản, đến nay, đã hoàn thành gieo cấy lúa vụ Đông Xuân với diện tích 3.746 ha, đạt 101,2% KH; số lượng giống xác nhận đưa vào sản xuất 358 tấn, đạt tỷ lệ 95,5%; quy hoạch 35 cánh đồng mẫu với diện tích 830 ha/19 HTX; tổ chức sản xuất giống tại chỗ được 83 ha ở 13 HTX; các loại cây trồng khác đã gieo trồng được 1.400 ha. Về chăn nuôi,  UBND huyện đang chỉ đạo thực hiện Dự án cải tạo và phát triển đàn bò lai trên địa bàn 04 xã: Lộc Bổn, Xuân Lộc, Lộc Hoà, Lộc Điền, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao năm 2015 trên địa bàn 5 xã: Vinh Hưng, Vinh Hiền, Vinh Mỹ, Lộc Bổn, Lộc Sơn; chỉ đạo tiêm phòng vụ Xuân đươc 3.875 liều THT trâu bò, 7.550 liều tam liên lợn, 3.000 gia cầm, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm. Về thủy sản, triển khai vụ nuôi 2015, đến nay, đã cải tạo được 490 ha, đạt 40,83% kế hoạch; trong đó, thả giống nuôi 390 ha; nuôi lồng 852 cái; giống ương, thả khoảng 12 triệu chủ yếu là cá, cua, tôm sú P15; tổ chức khảo sát và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh bổ sung quy hoạch vùng nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá đến năm 2015 là 62ha và kế hoạch đến năm 2020 là 317ha; về kinh tế biển, đã tổ chức tuyên truyền Nghị định 67 đến với các chủ tàu đánh bắt xa bờ; thẩm định, đề xuất UBND tỉnh có quyết định về vay đóng mới 03 hồ sơ, tàu vỏ gỗ; 15 tàu đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ và có 12 chủ tàu làm hồ sơ bảo hiểm tàu và thuyền viên; đến nay, đã có 3 hộ tự tự đóng mới 3 tàu đánh bắt xa bờ có công suất trên 500 CV/tàu; trong đó hạ thủy 01 tàu, 02 tàu đang thi công; cải hoán nâng công suất 02 tàu; thực hiện Kế hoạch giảm Lừ xếp, qua 2 năm, đã giảm được 30.485 cái; thành lập mới và đầu tư các hạng mục cho 02 khu bảo vệ thủy sản với diện tích 75 ha, nâng tổng số diện tích bảo vệ là 255ha/8 khu bảo vệ trong toàn huyện. Về lâm nghiệp, Diện tích rừng nguyên liệu là 17.000 ha, năm 2014-2015, đã khai thác và trồng mới được 1.850 ha; trồng cây phân tán 4.600 cây sao đen ở các khu tái định cư, khuôn viên cơ quan, trường học.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 02 xã đạt 17 tiêu chí (Lộc Điền, Lộc Bổn, có 02 xã đạt 16 tiêu chí (Vinh Hưng Lộc An), có 02 xã đạt 15 tiêu chí (Vinh Hiền, Vinh Mỹ), 02 xã đạt 14 tiêu chí (Lộc Hòa, Lộc Trì), 03 xã đạt 13 tiêu chí (Xuân Lộc, Lộc Bình, Vinh Giang); có 01 xã đạt 11 tiêu chí (Vinh Hải). So với đầu kỳ quy hoạch, tăng được 72 tiêu chí; bình quân tăng 1,5 tiêu chí/xã/năm.

PV

Các bài mới
Các bài đã đăng