Kinh tế và phát triển
Phú Lộc: 4,5 tỷ đồng phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn
07:22 | 11/03/2015

Huyện Phú Lộc vừa lập kế hoạch về việc phòng chống hạn và xâm nhập mặn năm 2015.

Phú Lộc: 4,5 tỷ đồng phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn

Theo đó,  kinh phí thực hiện là 4,5 tỷ đồng; trong đó, nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Khe Su tại xã Lộc Trì là 3,5 tỷ đồng do UBND tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 278. Kế hoạch sẽ được giao cho các đơn vị, phòng ban chức năng và địa phương thực hiện nạo vét, sửa chữa sông hói, kênh mương, nâng cấp hồ chứa nước, đập dâng trên địa bàn.

PV

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng