Kinh tế và phát triển
Xây dựng quy trình liên thông trong thực hiện các thủ tục về đất đai
14:30 | 16/03/2015

UBND tỉnh vừa có công văn  giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương xây dựng một số quy trình liên thông trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; quy trình liên thông trong hình thành, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Xây dựng quy trình liên thông trong thực hiện các thủ tục về đất đai
Ảnh minh họa

Theo đó, các quy trình liên thông trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; quy trình liên thông trong hình thành, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất là: Quy trình liên thông trong việc đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trình HĐND tỉnh thông qua; Quy trình liên thông trong việc đăng ký công trình, dự án trình HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; Quy định về trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; Quy trình liên thông về giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Quy trình tiếp cận đất đai đối với các dự án có một phần hoặc toàn bộ diện tích đất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với các khu đất chưa được giải phóng mặt bằng (nhà đầu tư tự nguyện ứng kinh phí để giải phóng mặt bằng).

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng