Kinh tế và phát triển
Phú Vang triển khai Phương án chuyển đổi Hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012
09:59 | 18/03/2015

Mục đích của công tác chuyển đổi HTX là nhằm khuyến khích và phát triển HTX hoạt động đúng Luật HTX 2012, phát huy vai trò của Hội đồng quản trị, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của các thành viên trong HTX, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Vang triển khai Phương án chuyển đổi Hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012
Ảnh minh họa

Theo phương án, sẽ tiến hành chuyển đổi 40 HTX, gồm: 33 HTX nông nghiệp, thủy sản, 03 HTX điện, 01 HTX vận tải hành khách, 02 HTX chợ, 01 HTX Dầu tràm; trong đó, đối với các HTX loại khá (có vốn hoạt động), sẽ tiếp tục duy trì các dịch vụ hiện có và rà soát, kiện toàn lại Hội đồng quản trị, xây dựng phương án, điều lệ và đăng ký lại giấy phép kinh doanh; đối với HTX trung bình (thiếu vốn), có kế hoạch huy động vốn góp, xây dựng điều lệ, phương án kinh doanh theo hướng lồng ghép nhiều lĩnh vực phù hợp; đối với HTX yếu (không có vốn), rà soát, phân loại để củng cố, kiện toàn Hội đồng quản trị hoặc sáp nhập (nếu còn khả năng hoạt động) hoặc giải thể (nếu không còn khả năng hoạt động); đồng thời, tại hội nghị, Phòng Nông nghiệp và PTNT - cơ quan thường trực BCĐ phát triển kinh tế tập thể huyện đã hướng dẫn mẫu Phương án sản xuất, kinh doanh và mẫu Điều lệ hoạt động cho các đơn vị để thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, ông Hồ Trọng Cầu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện - đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo huyện, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, các HTX phối hợp triển khai các điều kiện có liên quan để tổ chức Đại hội Hợp tác xã; đối với 02 đơn vị điểm: HTX Nam Sơn (xã Lộc Sơn), HTX Song Thuỷ (xã Lộc Thuỷ), trong tháng 3/2015 phảu tổ chức kiểm kê tài sản, vốn, xây dựng Điều lệ hoạt động, Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị và tổ chức Đại hội trong thời gian từ ngày 30/4-01/5/2015; đối với các xã còn lại trong nhóm loại khá, tổ chức Đại hội trong thời gian từ ngày 01/6/30/7/2015; đối với các xã thuộc nhóm trung bình và yếu, tổ chức Đại hội trong thời gian từ ngày 01/8-30/11/2015.

 

PV

 

Các bài mới
Các bài đã đăng