Kinh tế và phát triển
Nam Đông: Triển khai kế hoạch chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2015
09:43 | 19/03/2015

UBND huyện Nam Đông vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2015.

Nam Đông: Triển khai kế hoạch chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2015
Ảnh minh họa

Hội nghị đã chú trọng đến vấn đề tổ chức phát động phong trào chung tay góp sức giúp nông dân phát triển kinh tế vườn. Theo đó, UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan đơn vị chỉ đạo, kêu gọi, phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân làm vườn; chủ động bố trí, sử dụng kinh phí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn 135, các nguồn khác để hỗ trợ nông dân lập vườn; coi trọng công tác chọn hộ triển khai làm mẫu; tuyển chọn giống, sản xuất cây giống phục vụ lập vườn; huy động lực lượng của các cơ quan khối nông nghiệp để phân công chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật làm vườn ở các xã, tập trung 6 xã định canh định cư; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ; các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập Ban chỉ đạo làm vườn để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt kế hoạch.

Việc triển khai Kế hoạch chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn năm sẽ nâng cao giá trị kinh tế vườn, phấn đấu giá trị bình quân năm 2015 đạt 30 triệu đồng/ha/năm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp góp phần tạo bộ mặt nông thôn mới.


PV
 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng