Kinh tế và phát triển
Thừa Thiên Huế: năm 2015, diện tích nuôi nước lợ mặn theo kế hoạch là 4.830 ha
09:08 | 30/03/2015

Năm 2015, diện tích nuôi nước lợ mặn theo kế hoạch là 4.830 ha với số giống nhu cầu ước tổng 1.515 triệu con trong đó: giống tôm sú, rảo: 250 triệu con; giống tôm chân trắng: 1.200 triệu con; giống cua: 10 triệu con; giống cá các loại 55 triệu con.

Thừa Thiên Huế: năm 2015, diện tích nuôi nước lợ mặn theo kế hoạch là 4.830 ha
Cá dìa giống

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 09 cơ sở sản xuất và ương dưỡng giống; các cơ sở chủ yếu làm dịch vụ giống từ các tỉnh (Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa...) cung cấp cho người nuôi trên địa bàn, đối tượng chủ yếu là tôm sú, tôm chân trắng, cua, cá, (trong đó có 01 trại ương dưỡng giống chân trắng tại huyện Phong Điền).

Các cơ sở trên địa bàn chỉ sản xuất giống tôm sú khoảng 20- 25 triệu con, chiếm 10% trong tổng số nhu cầu. Giống tôm chân trắng phụ thuộc hoàn toàn các tỉnh lân cận.

Năm nay, trong đầm phá mô hình nuôi xen ghép vẫn xác định là chính: tôm sú, cá đối, cá dìa. Theo ước tính số giống cá đối hiện thả nuôi trên địa bàn khoảng 20 vạn con, cá dìa giống ương tỉ lệ sống đạt khoảng hơn 50% ước số giống cá 7- 8 triệu con, kích cỡ cá giống từ khoảng 30con/kg và đủ phục vụ cho nhu cầu toàn tỉnh.

PV

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng