Kinh tế và phát triển
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015
08:51 | 02/04/2015

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tập trung chủ động thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy  và cứu nạn cứu hộ năm 2015.

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015
Ảnh minh họa

Theo đó, tiến hành tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm trấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về PCCC; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý;  xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH tới các cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân trên toàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH; vận động nhân dân tích cực tham gia  phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” tiến tới xã xã hội hóa công tác PCCC và CNCH.

Đánh giá và khắc phục những bất cập, khó khăn, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH để đề ra các giải pháp nhằm củng cố, phát huy hiệu quả việc vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác PCCC&CNCH. Đưa hoạt động phòng cháy và chữa cháy thành một tiêu chí trong việc xây dựng khu phố, tổ dân phố, gia đình văn hóa để huy động mọi nguồn lực trong nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác PCCC&CNCH, tiến tới xã hội hóa công tác PCCC&CNCH...

Bên cạnh việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở cần phải xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy góp phần hạn chế, không để xảy ra các sự cố cháy, nổ lớn, cháy lan trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước năm 2015. Chủ trì, tổ chức thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị, cơ sở; tập trung kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ cháy nổ cao và các cơ sở tồn chứa các loại hóa chất, vật liệu dễ cháy, nổ hiện đang nằm xen kẽ trong các khu dân cư, gần khu vực tập trung đông người… Tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ về công tác PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo kết quả UBND tỉnh theo quy định.

PV

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng