Kinh tế và phát triển
Trong quý I/2015, sản xuất công nghiệp tăng 7,79%
09:49 | 07/04/2015

Tình hình sản xuất công nghiệp trong những tháng đầu năm 2015 đã có bước phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I/2015 tăng 7,79%, cao hơn mức tăng 4,7% của cùng kỳ. 

Trong quý I/2015, sản xuất công nghiệp tăng 7,79%
Ảnh minh họa

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,96%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 17,55%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,88%; riêng ngành khai khoáng tăng 15,85%, cao hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm ước đạt 2.762,8 tỷ đồng, tăng 29,9% so cùng kỳ; doanh thu ước đạt 3.786,8 tỷ đồng, tăng 36,3%; xuất khẩu đạt 132,5 triệu USD, tăng 47,5%; nộp ngân sách 421,9 tỷ đồng, tăng 40%.

Trong quý I/2015,  đã thu hút 2 dự án đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 185 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN lên 93 dự án với tổng vốn đăng ký 19.913,1 tỷ đồng; vốn thực hiện ước đạt 7.416,6 tỷ đồng.

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng