Kinh tế và phát triển
Tháng bán hàng khuyến mại tỉnh lần Thừa Thiên Huế thứ IX - 2015” diễn ra từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/8/2015
08:10 | 13/04/2015

Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Chương trình Tháng bán hàng khuyến mại tỉnh lần Thừa Thiên Huế thứ IX - 2015” diễn ra từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/8/2015.

Tháng bán hàng khuyến mại tỉnh lần Thừa Thiên Huế thứ IX - 2015” diễn ra từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/8/2015

Chương trình Tháng bán hàng khuyến mại tỉnh lần Thừa Thiên Huế thứ IX - 2015 gồm các nội dung chính: Tổ chức Lễ phát động chương trình; Thông qua phương tiện cổ động trực quan, phương tiện truyền thông tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Vận động các doanh nghiệp tổ chức chương trình khuyến mại tham gia chương trình và thông báo đến người tiêu dùng các chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, sẽ có các hoạt động hưởng ứng được triển khai trong thời gian diễn ra chương trình như sau; Tổ chức các điểm vàng khuyến mại hàng Việt; Tổ chức Hội chợ Khuyến mại Huế 2015; Tổ chức các Phiên chợ bán hàng Việt về nông thôn, miền núi...

PV

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng