Kinh tế và phát triển
Quý I năm 2015: Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 33%
14:28 | 14/04/2015

Đến nay, các KCN Thừa Thiên Huế có 94 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, 72 dự án trong nước và 22 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư 19.991,8 tỷ đồng.

Quý I năm 2015: Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 33%

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong các KCN từng bước được quan tâm đầu tư. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn I&II cơ bản đã được đầu tư hoàn chỉnh; hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV, khu B KCN Phong Điền, KCN La Sơn đã đầu tư xây dựng được một số hạng mục thiết yếu, đủ điều kiện để cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại để xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh. Tổng mức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN Phú Bài giai đoạn I&II, KCN Phú Bài giai đoạn IV, khu B, khu C KCN Phong Điền, KCN La Sơn gồm các hạng mục: bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn; san nền; hệ thống đường giao thông; cấp, thoát nước và xử lý chất thải; cấp điện, hệ thống thông tin ước đạt 349,31tỷ đồng, trong đó 109,37 tỷ đồng từ nguồn vốn của Nhà nước, chiếm 31% tổng mức đầu tư và 239,94 tỷ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp, chiếm 69% tổng mức đầu tư.      

Tính đến nay, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 33%; trong đó KCN Phú Bài giai đoạn 1&2 đạt 97,9%, Khu B KCN Phong Điền đạt 68%.

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng