Kinh tế và phát triển
Quảng Điền: tổng số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện đạt 99,32%
13:43 | 15/04/2015

Trong thời gian qua, UBND huyện luôn quan tâm trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất ở đô thị cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Quảng Điền: tổng số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện đạt 99,32%

Huyện Quảng Điền có tổng diện tích tự nhiên 16.294,75 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 8.065,42 ha, chiếm 49,49%; đất phi nông nghiệp: 7.784,37 ha, chiếm 47,77%; đất chưa sử dụng 444,96 ha, chiếm 2,74%. Diện tích đất ở đô thị là 128,91 ha.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện là 21.844 giấy, đạt tỷ lệ 99,32%; trong đó, đất ở tại đô thị là 3.104 giấy, đạt tỷ lệ 99,90%. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo Quyết định số 2.205/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND huyện về việc ban hành Quy trình về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện nên đảm bảo về thời gian và trình tự thủ tục.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Sịa rà soát, lập danh sách các trường hợp có sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận; phát biểu mẫu, tờ khai và trực tiếp hướng dẫn lập thủ tục cho các hộ gia đình, cá nhân nói trên; hiện tại, trên địa bàn thị trấn Sịa còn lại 25 trường hợp vướng mắc chưa được cấp Giấy chứng nhận; nguyên nhân chủ yếu là do nguồn gốc đất phức tạp như: Thừa kế có liên quan đến yếu tố nước ngoài, tranh chấp ranh giới…

PV

Các bài mới
Các bài đã đăng