Kinh tế và phát triển
Tổ chức Norwegian Church Aid tài trwoj hơn 4 tỷ đồng để giảm tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro thiên tai cho cộng đồng tại Thừa Thiên Huế
07:18 | 20/04/2015

UBND tỉnh vừa có quyết định tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại "Xây dựng năng lực cộng đồng nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe liên quan biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế".

Tổ chức Norwegian Church Aid tài trwoj hơn 4 tỷ đồng để giảm tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro thiên tai cho cộng đồng tại Thừa Thiên Huế

Dự án do tổ chức Norwegian Church Aid (Na Uy) tài trợ với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, thực hiện từ 2015-2018.

Dự án sẽ thực hiện tại các xã: Vinh Giang, Vinh Hải, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc); các xã: Phú An, Phú Mậu, Phú Mỹ (huyện Phú Vang), Phong Hòa, Điền Môn (huyện Phong Điền) Quảng Thái, Quảng Lợi (huyện Quảng Điền), Dương Hòa, Thủy Bằng (thị xã Hương Trà), phương Phú Hậu, Phú Hiệp, Phú Cát (thành phố Huế) với các hoạt động chủ yếu như: tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho chính quyền địa phương và cộng đồng về biến đổi khí hậu; tập huấn nâng cao năng lực cho các đối tượng hưởng lợi và cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực và kiến thức về công tác xã hội cho đội phản ứng nhanh; tỗ trợ các phòng khám từ thiện lập kế hoạch về ứng phó thiên tại và trang cấp các trang thiết bị y tế cơ bản; chăm sóc, hỗ trợ về y tế, tâm lý cho nạn nhân chịu thiệt hại do thiên tai gây ra; xây dựng mô hình cộng đồng chủ động lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thiên tai; đào tạo kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho đội phản ứng nhanh.      

  
PV

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng