Kinh tế và phát triển
Phong Điền: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 94,6%
14:01 | 04/05/2015

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay, tỷ lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của huyện đạt 94,69% số thửa và đạt 94,67% diện tích đất cần cấp. 

Phong Điền: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 94,6%

Ngoài ra công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cũng được đẩy mạnh, đã cấp đổi được 12.840 thửa với diện tích 1.028,88 ha.

Về công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức địa chính các xã, thị trấn.

Đến nay, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn đã thu thập các hồ sơ, tài liệu bản đồ, số liệu về quản lý đất đai thực hiện trong kỳ kiểm kê; hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai kỳ trước và kết quả thống kê hàng năm trong kỳ kiểm kê; chuẩn bị bản đồ phục vụ cho điều tra kiểm kê gồm: bản đồ địa chính và hồ sơ kèm theo các tỷ lệ; bản đồ hồ sơ địa giới hành chính các cấp; bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (cấp xã, huyện); bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã (mới nhất); bản đồ sơ đồ quy hoạch chi tiết, nông thôn mới; bản đồ giao đất cho thuê đất, thu hồi đất.

Đơn vị tư vấn đang tiến hành xây dựng bản đồ khoanh đất; đã ghép biên và chỉnh lý giữa bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000 và bản đồ đất lâm nghiệp 1/10000, tạo bản đồ tổng các xã. Tổ công tác về địa giới hành chính huyện đã xác định, xử lý hoàn thành 09 đoạn địa giới hành chính còn vướng mắc giữa các xã, thị trấn.

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng