Kinh tế và phát triển
Triển khai các mô hình phát triển sản xuất ở Quảng Điền năm 2015
09:01 | 12/05/2015

UBND huyện Quảng Điền vừa chủ trì họp chỉ đạo triển khai các mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Triển khai các mô hình phát triển sản xuất ở Quảng Điền năm 2015

Năm 2014, từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, 10 xã trên địa bàn huyện được hỗ trợ 1.110 triệu đồng để thực hiện 19 mô hình phát triển sản xuất, trong đó: 04 mô hình trên lĩnh vực trồng trọt, 10 mô hình trên lĩnh vực chăn nuôi và 5 mô hình trên lĩnh vực thủy sản. Tại cuộc họp, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mô hình trong năm 2014. Nhìn chung, đa số các mô hình đều mang lại hiệu quả, thu nhập cho người dân và nhiều mô hình tiếp tục được nhân rộng, nỗi bật như mô hình trồng môn sen, mô hình nuôi gà, lợn sử dụng đệm lót sinh học, mô hình nuôi cua gối vụ,... Tuy nhiên, việc thực hiện các mô hình năm 2014 có một số hạn chế là: một số mô hình chậm triển khai, triển khai không đúng lịch thời vụ, không thực hiện theo quy trình kỹ thuật nên hiệu quả chưa cao; số hộ tham gia vào các mô hình chưa nhiều; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện chưa được các ngành, các địa phương quan tâm đúng mức.

Năm 2015, toàn huyện được hỗ trợ 1.110 triệu đồng để thực hiện 21 mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả các mô hình, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng