Kinh tế và phát triển
Giải quyết vướng mắc Dự án nhà máy sản xuất đá Gabro Bát Sơn và công trình hồ Tả Trạch
14:43 | 26/08/2016

UBND huyện Phú Lộc đã tổ chức họp giải quyết các vấn đề liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án khai thác và chế biến đá Gabro, công trình hồ Tả Trạch trên địa bàn huyện. 

Giải quyết vướng mắc Dự án nhà máy sản xuất đá Gabro Bát Sơn và công trình hồ Tả Trạch

Qua rà soát, đối với dự án khai thác và chế biến đá Gabro, tổng diện tích đất bị thu hồi là 446.332,1 m2 (giai đoạn 1 là 201.385,6m2, giai đoạn 2 là 244.946,5m2), diện tích nằm ngoài ranh giới quy hoạch là 43.459,8m2(bồi thường theo thỏa thuận với các hộ dân), phạm vi dự án có 60 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn 1, UBND huyện đã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ 02 đợt với tổng số tiền 2.292.696.000 đồng/41 hộ; giai đoạn 2 đã hoàn thành công tác kê khai, kiểm kê cho các hộ bị ảnh hưởng.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hồ Trọng Cầu yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND xã Lộc Điền tiến hành kiểm kê đất và tài sản bị ảnh hưởng đối với hộ ông Trần Văn Quảng; tham mưu UBND huyện Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng;

Đối với Công trình hồ Tả Trạch, tổng diện tích đất thu hồi của dự án trên địa bàn huyện là 560,585 ha; trong đó, xã Xuân Lộc: 284,34 ha; xã Lộc Bổn: 276,25 ha. Số hộ tái định cư: 293 hộ; trong đó, xã Xuân Lộc tái định cư nội vùng 69 hộ; xã Lộc Bổn tái định cư từ huyện Hương Thủy về 224 hộ. Phó Chủ tịch Hồ Trọng Cầu yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp vơi Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành rà soát lại danh sách các hộ gia đình, cá nhân trước đây vận động không nhận tiền đền bù về đất để áp dụng các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Lan Trần

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng