Kinh tế và phát triển
Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng
08:15 | 05/09/2016

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phối hợp với các Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện A Lưới và Phong Điền tổ chức các lớp tập huấn Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ và nhân dân các xã trên địa bàn.

Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng

Đối tượng tập huấn là người dân các xã đang sinh sống trong các khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai và cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống thiên tai ở địa phương như Trưởng thôn, Chi hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên…. 

Nội dung các lớp tập huấn tập trung giới thiệu Luật Phòng chống thiên tai; Các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn như :Lũ, lũ quét, động đất, sạt lở đất …; Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ; Xác định được các khu vực nguy hiểm ,khu vực an toàn để trú tránh khi có thiên tai xảy ra.

 Thông qua các lớp tập huấn đã giúp nhân dân hiểu được một số quy định cơ bản của Luật Phòng chống thiên tai; các loại hình thiên tai phổ biến trên địa bàn đang sinh sống  và mức độ nguy hiểm do thiên tai gây ra; phương pháp xây dựng kế hoạch Phòng chốn thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” cũng như xác định được các khu vực nguy hiểm, khu vực an toàn để trú tránh an toàn khi có thiên tai xảy ra. Qua đó truyền đi thông điệp trong cộng đồng dân cư về tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để cung phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lê Tân

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng