Kinh tế và phát triển
Quảng Điền: Tổ chức rà soát xã bãi ngang ven biển giai đoạn 2016-2020
08:36 | 06/09/2016

UBND huyện Quảng Điền mới đây đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc rà soát xã bãi ngang ven biển giai đoạn 2016-2020.

Quảng Điền: Tổ chức rà soát xã bãi ngang ven biển giai đoạn 2016-2020
Ảnh minh họa ( Internet)

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã: Quảng Phước, Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng Thái tổ chức rà soát theo Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, xã bãi ngang ven biển giai đoạn 2016-2020 phải đảm bảo các điều kiện như: Là xã có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tổng điều tra hộ nghèo năm 2015 từ 16% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 11% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thiếu (hoặc chưa đủ) 3/7 công trình cơ sở hạ tầng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; Thiếu trên 50% cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp như: đường ra bến cá; bờ bao, kè; trạm bơm cho nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất muối, hệ thống thoát nước…

Trên cơ sở rà soát, UBND huyện sẽ báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Lan Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng