Kinh tế và phát triển
Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Phú Lộc
08:31 | 06/06/2017

Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Lộc Trì và Chi Hội nghề cá Lê Thái Thiện; UNBD xã Lộc Điền và Chi Hội nghề cá Thạch Sơn huyện Phú Lộc tổ chức Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu bảo vệ thủy sản Hòn Voi - Vũng Đèo xã Lộc Trì và Đá Dầm xã Lộc Điền.

Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Phú Lộc

Lễ phát động với sự tham gia của cán bộ Tỉnh, huyện, xã, Chi Hội nghề cá và cộng đồng dân cư địa phương sống quanh vùng đã thả hơn 100.000 con tôm sú và 2.000 cua giống xuống 02 Khu bảo vệ thủy sản sản Hòn Voi - Vũng Đèo xã Lộc Trì và Đá Dầm xã Lộc Điền.

Đây là hoạt động thường niên của Chi cục Thủy sản có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương Thế giới năm 2017” Trung Ương phát động. Đồng thời nhằm phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy hải sản và tuyên truyền nhận thức của nhân dân trong giữ gìn, bảo vệ giá trị tài nguyên biển và hải đảo.

 

PV


 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng