Kinh tế và phát triển
Hơn 15.987 USD hỗ trợ xây dựng hầm biogas cho người dân huyện Phú Vang
09:14 | 16/06/2017

    
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Xây dựng 23 công trình khí sinh học (hầm biogas) cho người dân huyện Phú Vang do Hiệp hội Bretagne - Việt Nam tài trợ.

Hơn 15.987 USD hỗ trợ xây dựng hầm biogas cho người dân huyện Phú Vang
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó,  dự án đầu tư cho 23 công trình khí sinh học cho 23 hộ dân sống tại xã Vinh Phú và thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” dự án có tổng vốn đầu tư là 364.020.000 đồng tương đương 15.987 USD. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại là 170.445.000 đồng tương đương  7.486 USD, vốn đối ứng của các hộ nông dân hưởng lợi là 193.575.000 đồng  tương đương 8.501USD.

 

PV

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng