Kinh tế và phát triển
Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở đô thị thành phố Huế
08:56 | 28/06/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở đô thị thành phố Huế” do Viện Khoa học Môi trường và Trái đất, Trường Đại học Postsdam (Đức) tài trợ.

Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở đô thị thành phố Huế

Dự án với tổng vốn dự án là 85.545 USD tương đương 1.939.470.000 đồng sử dựng vào các hoạt động chính như:  Lượng giá giá trị của Hệ thống sinh thái dựa vào thích nghi: Rừng ngập mặn ở đầm phá. Đề xuất đầu tư thí điểm vào việc cải tạo, duy trì hệ thống thoát nước, trữ nước tự nhiên ở thành phố Huế. Tăng khả năng chống chịu với ngập lụt đô thị bằng cách tăng cường vai trò của phụ nữ trong quản lý lũ lụt. Tổ chức các buổi giảng bài cho sinh viên khoa Địa lý - trường Đại học khoa học Huế về kết quả nghiên cứu phòng chống thiên tai thích ứng biến đổi khí hậu.

Minh Khuê

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng