Kinh tế và phát triển
Họp báo thường kỳ và gặp mặt báo chí đầu nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi - năm 2019.
15:47 | 25/01/2019

Chiều ngày 25/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ và gặp mặt báo chí đầu nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi - năm 2019. 

Họp báo thường kỳ và gặp mặt báo chí đầu nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi - năm 2019.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ điều hành buổi họp báo

Trong năm 2018, Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 7.788,5 tỷ đồng, vượt 14% dự toán địa phương năm, tăng 10,4% so với năm 2017. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 32.417 tỷ đồng, vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 20.050 tỷ đồng, đạt 100,25% kế hoạch. Thu hút 34 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng và đạt được nhiều kết quả. Tổ chức thành công Festival Huế  lần thứ 10 năm 2018, đã thành lập Bảo tàng Mỹ thuật huế, phê duyệt Đề án “ Không gian văn hóa nghệ thuật trung tâm thành phố Huế”…Các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương châm “ Không để ai bị bỏ lại phía sau”…Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, Các trung tâm Hành chính công cấp huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, được người dân, tổ chức đồng tình ủng hộ.

Năm 2019, Tỉnh tập trung thực hiện 4 chương trình trọng điểm” Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch. Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế. Theo đó, Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,5 – 8,0%. Tổng đầu tư toàn xã hội 22.700 tỷ dồng, thu ngân sách nhà nước 7.210 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghệ 64%, tạo việc làm mới 16.000 người.

Chiến lược quảng bá hình ảnh Huế, điểm đến Huế với tầm nhìn lâu dài, xây dựng quảng bá thương hiệu Điểm đến “ Cố đô Huế - Thành phố Festival”, Huế một điểm đến – năm di sản”, “ Huế - Kinh đô ẩm thực, “ Hương xưa làng cổ Phước Tích”, “ Sóng nước Tam Giang”…Phát triển công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, công nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, công nghiệp…Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư công, kinh doạnh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo để tạo động lực mới cho sự phát triển; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai,; Phát triển đô thị thông minh bền vững gắn liền với xây dựng nếp sống văn minh đô thị….

 

Phương Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng