Huế luôn luôn mới
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.
15:47 | 18/07/2013

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa có phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất

(SH)  Sáng nay (18/7), HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Ông Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có phiếut “tín nhiệm cao”  nhiều nhất (88,46%); tiếp theo là ông Nguyễn Ngọc Thiện, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (84,62%); 2 người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất là 2 ông Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Tài chính và Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh (cùng 11,54%).

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Sáng 18/7, HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 6, bước vào ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành phiên lấy phiếu tín nhiệm chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả được công bố như sau:

 

STT

 

Họ tên

 

Chức vụ

Phiếu tín nhiệm cao – chiếm % tổng số đại biểu HĐND

Phiếu tín nhiệm

- chiếm % tổng số đại biểu HĐND

Phiếu tín nhiệm thấp – chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 

1


Nguyễn Ngọc Thiện

Chủ tịch HĐND tỉnh

44 phiếu (chiếm 84,62)

04 phiếu (chiếm 7,69%)

01 (chiếm 7,09%1,92%)

 

2


Nguyễn Văn An

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

37 phiếu (chiếm 71,15%)

11 phiếu (chiếm 21,15 %)

1 phiếu (chiếm 1,92%)

 

3


Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

28 phiếu (chiếm 53,85%)

20 phiếu (chiếm 38,46%)

01 phiếu ( chiếm 1,92%)

 

4

Phạm Quốc Dũng

 

Trưởng Ban kinh tế- ngân sách, HĐND tỉnh

38 phiếu (chiếm 73,07%)

10 phiếu (chiếm 19,23%)

01 phiếu ( chiếm 1,92%)

 

5

Bùi Thanh Hà

 

Trưởng Ban pháp chế - HĐND tỉnh

38 phiếu (chiếm 73,07%)

10 phiếu (chiếm 19,23%)

01 phiếu ( chiếm 1,92%)

 

6

 

Phan Công Tuyên

 

Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh

36 phiếu (chiếm 69,23%)

13 phiếu (chiếm 25%)

0 phiếu

7


Nguyễn Văn Cao

 

Chủ tịch UBND tỉnh

39 phiếu (chiếm 76,44%)

7 phiếu ( chiếm 13,46 %)

03 phiếu (chiếm 5,76 %)

 

8


Ngô Hòa 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

46 phiếu (chiếm 88,46%)

3 phiếu (chiếm 5,77%)

0 phiếu

 

9


Lê Trường Lưu

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

44 phiếu (chiếm 84,62%)

03 phiếu (chiếm 5,77%)

2 phiếu (chiếm 3,85 %)

 

10


Phan Ngọc Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

38phiếu (chiếm 73,08 %)

10 phiếu (chiếm  19,23 %)

01 phiếu (chiếm 1,92%)

 

11

Mai Văn Hà

 

Giám đốc Công an tỉnh, thành viên UBND tỉnh

37 phiếu (71,15%)

11  phiếu (21,15%)

01 phiếu (chiếm 1,92%)

 

12


Hoàng Ngọc Khanh

 

Chánh Văn phòng, thành viên UBND tỉnh

 

24 phiếu (chiếm 46,15%)

19 phiếu (36,54%)

 

06 phiếu (chiếm 11,54%)

 

13


Trần Đình Phòng

 

Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành viên UBND tỉnh

35phiếu (chiếm 67,31%)

13 phiếu (chiếm 25%)

01 phiếu (chiếm 1,92%)

 

14


Huỳnh Ngọc Sơn

 

Giám đốc Sở Tài chính  

25 phiếu (chiếm 48,08%)

18 phiếu (chiếm  34,62%).

6 phiếu (chiếm 11,54%)

 

15

Cái Vĩnh Tuấn

 

Giám đốc sở Nội vụ, thành viên UBND tỉnh

35phiếu (chiếm 67,31)

13  phiếu (chiếm 25%).

01 phiếu (chiếm 1,92%)

 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tọa kỳ họp,  kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên tại TT-Huế đã phản ánh sự tín nhiệm của đại biểu nhân dân qua thời gian công tác, làm việc của những người được đánh giá. Ông nói: "Những người tín nhiệm cao phải cố gắng phấn đấu hơn nữa. Còn những người có phiếu tín nhiệm thấp cần rèn luyện, cố gắng để được tín nhiệm nhiều hơn trong các kỳ sau”.

PV
Các bài mới