Huế luôn luôn mới
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế được cấp Chứng chỉ công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
08:27 | 03/08/2016

Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA), Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ký Quyết định công nhận Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 - Chứng chỉ VILAS mã số 910.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế được cấp Chứng chỉ công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn quốc tế quy định chuẩn mực cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

 Việc phấn đấu trở thành đơn vị được công nhận phù hợp hệ thống chất lượng là một xu hướng tất yếu đối với các phòng thử nghiệm trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, khi mà các yêu cầu về chất lượng đối với hoạt động quan trắc, thử nghiệm ngày càng cao.

Theo Chứng chỉ công nhận, Trung tâm được công nhận về lĩnh vực thử nghiệm Hóa cho 41 thông số trong môi trường nước.

Lê Tân

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng