Huế luôn luôn mới
Tập huấn đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính năm 2016
08:58 | 12/08/2016

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện A Lưới tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính năm 2016. Tham gia lớp tập huấn gồm Lãnh đạo, kế toán 09 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố, Thị xã.

Tập huấn đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính năm 2016

Lớp tập huấn đã cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý tài chính, nhằm tăng cường hiệu quả, khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý kinh phí, tài sản nhà nước, chất lượng công tác giám sát, tự kiểm tra tài chính, kế toán trong nội bộ đơn vị. Bên cạnh đó, các học viên được các báo cáo viên triển khai các văn bản của Nhà nước, Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ về những quy định mới của công tác tài chính trong ngành DS-KHHGĐ, tập huấn sử dụng phần mềm kế toán.

Trong thời gian 02 ngày, các đại biểu được hướng dẫn triển khai 05 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước; phổ biến những kinh nghiệm, sai phạm về tài chính, kế toán, những trường hợp xuất toán; Nội dung cơ bản quản lý công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Phương pháp kiểm tra của thủ trưởng đơn vị đối với công tác tài chính, kế toán tại đơn vị mình. Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính; Nội dung cơ bản của cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Nguyên tắc tổ chức hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết, thực hiện nghĩa vụ thuế của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục; Quản lý tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp, thủ tục mua sắm tài, kỹ năng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Thảo luận và hỏi đáp thực tế.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chia sẻ thắc mắc, kinh nghiệm xử lý tình huống theo từng chủ đề phát sinh từ thực tiễn. Với những kiên thức nghiệp vụ được cung cấp tại lớp tập huấn và cách giải quyết tình huống trong thực tế đã giúp các học viên bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện hiệu quả công việc; đồng thời đảm bảo khoa học, chặt chẽ, an toàn trong công tác quản lý tài chính kế toán thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành.

Lan Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng