Huế luôn luôn mới
Hội nghị Tổng kết hệ thống các khu Bảo vệ thủy sản
08:09 | 24/08/2016

Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị Tổng kết hệ thống các khu Bảo vệ thủy sản và định hướng phát triển trong thời gian tới tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội nghị Tổng kết hệ thống các khu Bảo vệ thủy sản

Trong thời gian vừa qua, tại Thừa Thiên Huế đã thành lập được 23 khu Bảo vệ thủy sản với hơn 614,2 ha ( chiếm 2,8%) mặt nước vùng Đầm phá -Tam Giang và giao cho các Chi hội nghề cá cơ sở trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý. Hội nghị đã lắng nghe đại diện Chi cục Thủy sản báo cáo tổng kết hoạt động triển khai hệ thống Khu bảo vệ thủy sản  và định hướng phát triển trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Kết quả từ báo cáo Hội nghị cho thấy, tuy nguồn lực đầu tư ban đầu còn nhiều hạn chế tuy nhiên kết quả thực hiện đạt những tín hiệu tích cực nhất định: các kỹ thuật bảo tồn nguồn lợi được cộng đồng áp dụng, các hành vi xâm hại vùng cấm khai thác được duy trì giám sát và ngăn chặn xua đuổi kịp thời, môi trường và nguồn lợi trong và ngoài khu bảo vệ thuỷ sản tăng lên, ngư dân khai thác có hiệu quả hơn; ý thức của cộng đồng ngày được nâng cao, công tác quản lý bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ngày càng được nhiều người dân hưởng ứng tích cực tham gia...

Lê Tân

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng