Huế luôn luôn mới
Khánh thành công trình tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu
08:06 | 05/09/2016

Trung tâm Bảo tồn Dii tích Cố đô Huế vừa tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu. 

Khánh thành công trình tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu
Ảnh: thuathienhue.gov.vn

Di tích Phu Văn Lâu được xây dựng từ thời vua Gia Long, nằm trên trục dũng đạo của Kinh thành, là công trình mang tính biểu tượng của kiến trúc di sản Huế, nơi niêm yết những chiếu thư, chỉ dụ quan trọng của Hoàng đế và triều đình nhà Nguyễn, nơi công bố kết quả các kỳ thi do triều đình tổ chức. Dưới thời các vua Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847), Tự Đức (1848-1883), Khải Định (1916-1925),

Trong quá trình tồn tại, di tích Phu Văn Lâu đã trải qua 8 lần tu bổ lớn. Ngày 15/5/2014, góc mái phía Đông – Bắc của Phu Văn Lâu bị sạt, đỗ sập nên UBND tỉnh đã quyết định thực hiện tu bổ, phục hồi với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng, sau đó được bổ sung thêm hạng mục chiếu sáng và trang trí ngoai thất.

Công trình này do Trung tâm Triển khai công nghệ miền Trung - Viện Khoa học công nghệ xây dựng thi công từ ngày 13-5-2015 và đến nay đã hoàn thành, sớm hơn thời gian ấn định (13/5/2015 – 02/5/2017). 

Lan Trần

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng