Huế luôn luôn mới
Hoàn thành bảo tồn 12 di tích trong Quần thể Di sản Huế
08:57 | 05/09/2016

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, tính đến hết tháng 8/2016, 12 công trình thuộc quần thể Di sản Huế đã được trùng tu với số vốn hơn 113 tỷ đồng.

Hoàn thành bảo tồn 12 di tích trong Quần thể Di sản Huế
Phu Văn Lâu- một trong các công trình vừa được hoàn thành tu bổ của Quần thể Di sản Huế

Theo đó, 12 công trình đã hoàn thành và bàn giao, gồm: Tả, Hữu Tùng Viên - lăng vua Thiệu Trị, Ngọ Môn (giai đoạn 1), Thái Bình Lâu, Dực lang 02B và Dực Lang 3B - Tử Cấm Thành (Đại Nội Huế), lăng vua Tự Đức (giai đoạn 1), lăng Thiên Thọ Hữu (thuộc quần thể lăng vua Gia Long), vườn Thiệu Phương - Đại Nội Huế (giai đoạn 1), Tả Tùng Tự -Thế Miếu...Trong đó, công trình tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ vừa được bàn giao vào tối ngày 1/9/2016.

Hiện các công trình đang triển khai thi công gồm: Triệu Miếu, lăng vua Thiệu Trị, Ngọ Môn, Thái Bình Lâu; các lăng vua Tự Đức, vua Gia Long, vua Đồng Khánh; lầu Tàng Thơ, Nhật Thành Lâu, Phu Văn Lâu, Thế Miếu. Thực hiện một số dự án về cải tạo hệ thống chiếu sáng quảng trường Ngọ môn, Nghinh Lương Đình; hệ thống chống sét các điểm di tích...Ngoài ra, Trung tâm cũng đã đầu tư thêm gần 5 tỷ đồng cho công tác tu sửa các công tình di tích và hạ tầng phục vụ khách du lịch.

Lê Tân

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng