Huế luôn luôn mới
Quy định mới về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08:49 | 07/09/2016

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 9 năm 2016. 

Quy định mới về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Quyết định,  Cơ sở nuôi cá lồng, bè phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi thủy sản, nằm trong phân vùng mặt nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép.  

Các tổ chức, cá nhân nuôi cá lồng, bè phải: Có quyền sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành và có một trong ba loại giấy tờ sau:Quyết định giao, cho thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Hợp đồng thuê quyền sử dụng mặt nước cho nuôi trồng thủy sản có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có mặt nước và còn hiệu lực ít nhất 2 năm; Có văn bản cho phép nuôi cá lồng của cơ quan có thẩm quyền của địa phương.

Đăng ký tại UBND xã/phường/thị trấn và được cơ quan chuyên môn cấp huyện/thị xã/thành phố (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Kinh tế) kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng, bè; được UBND xã/phường/thị trấn chấp thuận cho nuôi trên cơ sở kết luận của biên bản kiểm tra đủ điều kiện.

Các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định hiện hành và cam kết bảo vệ môi trường.

Khuyến khích các tổ chức cá nhân nuôi cá lồng, bè tham gia vào Chi hội nghề cá, tổ chức cộng đồng tại địa phương.

Lan Trần

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng