Huế luôn luôn mới
Tập huấn hướng dẫn triển khai Hệ thống Trang Thông tin Điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông
08:18 | 13/09/2016

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh vừa tổ chức Tập huấn hướng dẫn triển khai Hệ thống Trang Thông tin Điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông cho toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.

Tập huấn hướng dẫn triển khai Hệ thống Trang Thông tin Điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông

Việc triển khai Hệ thống Trang Thông tin điều hành tác nghiệp, đa cấp liên thông do Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ đối với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh, đây là hệ thống được tích hợp đầy đủ các chức năng, phục vụ nhu cầu xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, đăng các thông báo, đăng ký và theo dõi lịch công tác, tổng hợp tài liệu, báo cáo, phục vụ hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành, quản lý theo dõi tiến độ công việc đã phân công. 

Tại buổi tập huấn, các lãnh đạo, cán bộ, công chức của Sở được giới thiệu để hiểu rõ hơn mô hình của hệ thống; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các chức năng, tiện ích như: Theo dõi tổng hợp các số liệu trên các phần mềm dùng chung; Cập nhật thông tin tổ chức hành chính trong đơn vị; Đăng ký, báo cáo chương trình công tác tháng, quý, năm đối với cán bộ công chức, phòng ban, đơn vị theo quy chế làm việc của UBND tỉnh; Theo dõi, xử lý "Sự việc báo nêu"; Theo dõi, xử lý "Ý kiến cử tri", "Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời"; Tra cứu các bài viết, bài phát biểu, văn bản chuyên ngành, văn bản quản lý chất lượng…

Lê Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng