Huế luôn luôn mới
Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải có giấy phép đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp
08:11 | 14/09/2016

Đó là một trong những nội dung trong Chỉ thị số 21/CT-UBNDvừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải có giấy phép đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiên quyết không cho phép sử dụng các lô giống không rõ nguồn gốc; xử lý, tiêu hủy tất cả các lô giống khi phát hiện không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra, tái kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất giống bao gồm cả những hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Kiên quyết đình chỉ sản xuất và tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở xếp loại C không đủ điều kiện theo quy định…

UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải có giấy phép đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp; chỉ được phép sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp trong danh mục do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố hằng năm; hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng nội dung đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh và chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng do mình sản xuất, kinh doanh. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp kém chất lượng, giống ngoài danh mục, giống không rõ nguồn gốc xuất xứ và giống chưa được công nhận…

Lê Tân

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng