Huế luôn luôn mới
Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
14:34 | 05/01/2018

    
Sáng ngày 05/1, UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao phát biểu tại Lễ khai trương

Trung tâm hành chính công tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh. Trung tâm Hành chính công tỉnh là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Trung tâm thực hiện chức năng là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo danh mục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng hồ sơ, giấy tờ điện tử của công dân và tổ chức...

 

 

 

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, để làm tốt các chức năng, nhiệm vụ, TTHCC tỉnh cần thực hiện nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC. 

 

Trụ sở làm việc được đặt tại số 01, đường Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, với 34 quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức.

 

Phương Anh

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng