Nhịp điệu cuộc sống
Hơn 1 tỷ đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo
08:45 | 24/08/2017

    
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết địnhh về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức The Compassion Flower (Hoa Kỳ) tài trợ.

Dự án được tài trợ với tổng vốn dự án là 1,125 tỷ đồng. Theo đó, các hoạt động chính của dự án gồm: Tổ chức các chuyến khám bệnh và phát quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Hương Thủy, các huyện Nam Đông và Phú Lộc. Hỗ trợ lớp học dạy học và viết cho khoảng 80 anh chị em huyện Phú Vang trước đây không có điều kiện đi học. Cấp khoảng 500 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại các huyện, thị xã và thành phố niên khóa 2017 - 2018. Tặng quà cho các hội dân có hoàn cảnh khó khăn và cứu trợ lũ lụt tại các huyện Quảng Điền, Phú Lộc và thị xã Hương thủy. Hỗ trợ các nguồn nước sạch thông qua chương trình xây dựng khoảng 5 giếng nước tại thị xã Hương Trà và Hương Thủy. Chương trình chăm sóc khoảng 400 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khóa khăn tại vùng sâu xa trên địa bàn tỉnh. Chương trình chăm sóc khoảng 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Khánh Mỹ, xã Phú Diên, huyện Phú Vang và vùng ven thành phố Huế. Chương trình hỗ trợ nghề may cho khoảng 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền.


PV

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng