Tạp chí Sông Hương - Số 216 (tháng 2)
Thơ Thiếu Nhi
10:14 | 07/11/2008
Nguyễn Trương Khánh Thi - Trần Lan Vinh - Mai Hoàng Hanh

NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI

Ba là cầu thang ánh sáng

Một đêm tôi đang ngủ
Có ánh sáng nào kia
Có người đang dẫn bước
Và người kia bay lên
Tôi thức dậy bỗng thấy
Đó là một ánh sáng
Tựa vào một người thôi
Đó là một chiếc thang
Lơ lửng chuẩn bị lên trần nhà
Sáng sau tôi liền chạy ra bếp
Té ra, ba đã thành mây xanh

Hành tinh linh hồn

Một hành tinh không bóng người
Hoa cỏ tàng hình hay chăng
Thấy bóng  ba ngồi trên cửa sổ
Hành tinh lạnh lẽo đầy hồn tang

Ba ơi hồn ba đứng ở đâu
Nhìn con ba đang nói lời gì
Phải chăng phải có người thay ba
Nhìn ba, lặng lẽ dần bước đi

Đêm đó sao ba không nói trước
Để con lạnh ngắt đi tìm ba
Con thấy trong hồn con lững thững
Một hành tinh không bóng người...

TRẦN LAN VINH

Then múa

Then mùa đang múa
Cho Bà Chúa Dưa
Mắt đậu hứng mưa
Tay dừa hứng quả

Trâu mạ đang thả
Lúa xanh xanh đòng
Ngọn gió phập phồng
Đất lông chân lấm

Trời sao đang chấm
Trạt mùa nấm rơm
Mẹ mở nồi cơm
Gạo đơm hoa trắng

Mắt đồng giọt nắng
Đang khao cánh diều
Then mùa đang múa
Cho lòng hát theo

Ru mưa song sợi

Cô mây
Địu nặng
Cơn mưa

Ngọn gió
Đang xổ
Tóc dừa
Quạt chơi

Phi lao
Quay ngọn
Tít trời

Cha đang
Đạp sóng
Mở khơi
No buồm

Đàn chuồn
Náu dưới
Tầu môn

Sẻ con
Theo mẹ
Bay luồn
Mái tôn

Cả nhà
chạy thóc
Cuống cơn

Nhìn mưa
Song sợi
Cóc buông
Tiếng cười

MAI HOÀNG HANH

Sớm mưa

Cây thức nghe mưa hát
Lá xanh veo núi đồi
Ồ những hạt mưa rơi
Cứ như là chuỗi ngọc.

Cỏ mượt êm sợi tóc
Nghe hồn đất làm thơ
Ao làng nâng sóng nước
Gió vài cơn lượn lờ...

Mẹ đi trong mưa sớm
Gánh thời gian qua đồng
Mưa - Hồn con lấp lánh
Giữa khoảng trời mênh mông
                                                Lạng Sơn 27/9/2005

(nguồn: TCSH số 216 - 02 - 2007)

 

Các bài mới
Nước thề (07/11/2008)
Chim quân tử (07/11/2008)
Vùng lõm (07/11/2008)
Các bài đã đăng
Giọt nước (07/11/2008)
Thơ Harold Pinter (07/11/2008)