Tạp chí Sông Hương - Số 241 (tháng 3)
Giới thiệu các tác giả thuộc chi hội nhà văn Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
17:06 | 01/04/2009
Trong đội ngũ những người hoạt động văn nghệ tại Thừa Thiên Huế, bên cạnh các Hội chuyên ngành trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (như Hội Nhà văn, Hội Mỹ thuật, Hội Âm nhạc…) có một tổ chức gọi là “Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thừa Thiên Huế”(CHNV).
Giới thiệu các tác giả thuộc chi hội nhà văn Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
17 thành viên của CHNV tại TTHuế

CHNV là tổ chức trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, bao gồm các Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tại một tỉnh hay liên tỉnh. CHNV có nhiệm vụ phối hợp hoạt động với các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, thực hiện các công việc sau đây:

- Triển khai các chủ trương, nghị quyết của Ban chấp hành giữa hai kỳ đại hội; - Sáng tác những tác phẩm văn học và tham gia các hoạt động văn học nghệ thuật ở địa phương; - Tham gia giới thiệu hội viên mới, giới thiệu các tác giả, tác phẩm để xét tặng các giải thưởng  văn học của Hội, của Nhà nước.

Tiền thân của CHNV tại Thừa Thiên Huế là CHNV Bình Trị Thiên được thành lập năm 1985, do nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là Chi hội trưởng. Đây là CHNV được thành lập đầu tiên trong cả nước. Hiện nay CHNV tại Thừa Thiên Huế có 17 thành viên: Lâm Mỹ Dạ, Nguyễn Khoa Điềm, Hồ Thế Hà, Nguyễn Quang Hà, Văn Cầm Hải, Mai Văn Hoan, Hà Khánh Linh, Trần Thuỳ Mai, Ngô Minh, Vĩnh Nguyên, Hồng Nhu, Nguyễn Khắc Phê, Võ Quê, Nguyễn Khắc Thạch, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô Nhuận Vĩ, Nguyễn Đắc Xuân. Ban chấp hành CHNV do Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2005-2010 bầu ra gồm có 4 người: Trần Thuỳ Mai, Nguyễn Khắc Phê (Chi hội trưởng), Võ Quê và Tô Nhuận Vỹ. Tất cả thành viên của CHNV đồng thời là hội viên của Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.

Danh hiệu Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam không phải là một “bảo đảm” về chất lượng hay sự “xếp hạng” nhà văn và những tác phẩm của họ - có người không phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hoặc không phải là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên  Huế, nhưng tên tuổi và tác phẩm của họ vẫn được dư luận chú ý. Tuy vậy, hầu hết những thành viên của CHNV là những cây bút có nhiều thành tựu, đóng góp đáng kể vào phong trào văn nghệ của Thừa Thiên Huế cũng như của cả nước. Từ số này, Tạp chí Sông Hương sẽ lần lượt giới thiệu chân dung và tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ nói trên, để bạn đọc có cái nhìn một cách có hệ thống. Mở đầu loạt bài giới thiệu “tác giả và tác phẩm” các thành viên thuộc CHNV tại Thừa Thiên Huế, nhân ngày 8/3, “SÔNG HƯƠNG” giới thiệu cùng bạn đọc 3 nữ sĩ: Lâm Thị Mỹ Dạ, Trần Thùy Mai, Hà Khánh Linh.

    N.K.P

(241/03-09)

Các bài đã đăng