Tạp chí Sông Hương - Số 184 (tháng 6)
Thử phiên âm Hán Việt cho chữ Festival
09:20 | 21/08/2009
ANH DŨNGLTS:  Kết hợp tin học với Hán Nôm là việc làm khó, càng khó hơn đối với Phan Anh Dũng - một người bị khuyết tật khiếm thính do tai nạn từ thuở còn bé thơ. Bằng nghị lực và trí tuệ, anh đã theo học, tốt nghiệp cử nhân vật lý lý thuyết trường Đại học Khoa học Huế và thành công trong việc nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh bộ Phần mềm Hán Nôm độc lập, được giải thưởng trong cuộc thi trí tuệ Việt Nam năm 2001.Sông Hương xin giới thiệu anh với tư cách là một công tác viên mới.
Thử phiên âm Hán Việt cho chữ FestivalT
rên tạp chí Sông Hương đạo điễn Đặng Nhật Minh từng có bài nhận xét chữ Festival đã đi vào ngôn từ của quần chúng, thể hiện được nét riêng của Huế, chẳng còn ai nghĩ tới chuyện thay đổi nó... Thực tế nếu dịch nó ra tiếng Việt thấy khá vướng víu, nhưng nếu không dịch mà thử phiên âm bằng âm Hán Việt thì sao? Festival đợt trước (năm 2002), nhân một lúc cao hứng tôi có sáng tác một bài từ chào mừng phỏng theo điệu Phá Trận Tử, và định đánh bằng chữ Nôm, nhưng kẹt chữ Festival không biết nên viết thế nào, loay hoay một hồi bèn quyết định bịa ra 3 chữ Phát Trì Huân, đọc lên có vẻ cũng xuôi xuôi. Trì huân là hai thứ sáo, Kinh Thi rằng: "Bá thị xuy huân, trọng thị xuy trì" là chỉ cảnh anh em hoà mục, cũng để chỉ cảnh thái bình... nên về ngữ nghĩa cũng tạm được.

Xin gởi Sông Hương cả bài từ đó, dù cảm thấy nó hơi khuôn sáo:

CHÀO MỪNG HỘI
"PHÁT TRÌ HUÂN"
(Festival)

Hương Giang vào mùa nước lặng
Ngự Bình thông lại lên xanh
Lăng tẩm đền đài tu sửa khắp
Phố xá cầu đường xây dựng nhanh
Xuân lại về cố kinh...
Chợt thấy cành non lá biếc
Đâu đây đàn trống ca thanh
Đã hẳn nghìn năm văn hiến nước
Mở cửa năm châu hội thái ninh
Nhớ vết đạn lưng thành
.
(184/06-04)

Các bài mới
Các bài đã đăng
Xem trộm (18/08/2009)
Thôi em về đi (13/08/2009)