Tạp chí Sông Hương - Số 185 (tháng 7)
Giai thoại... và mời đối
14:34 | 25/08/2009
Trong chương trình Festival thơ Huế vừa qua, có một ngày tổ chức tại Trung tâm dịch vụ du lịch Thanh Tân. Trong bữa ăn, nhà thơ Thạch Quỳ và nhà văn Từ Nguyên Tĩnh vừa “lai rai” vừa “học đòi” sáng tác như các nhà lý luận phê bình nhưng theo “thể loại đấu khẩu”.

Ví dụ: Nhà văn Từ Nguyễn Tĩnh “vu khống” nhà thơ Thạch Quỳ là cháu con Thạch Sùng, còn nhà thơ Thạch Quỳ thì trả miếng lại: Từ Nguyễn Tĩnh là con ông cháu cha của Từ Trần Từ Mặt. Khi cạn chén, Thạch Quỳ cao hứng ghép các từ đó lại thành vế đối và thách đối:

                        Từ trần, từ mặt, Từ Nguyên Tĩnh

Nhìn qua các tên tuổi hiện diện quanh đó, thấy Phạm Xuân Nguyên có thể đem ra làm “đối tác” được, Nguyễn Khắc Thạch liền đọc:

                        Phạm pháp, phạm phòng, Phạm Xuân Nguyên.

Mọi người cười ồ!

Dù chưa được “đắc địa” lắm nhưng trong văn cảnh đó thì chấp nhận được. Song, nhà thơ Thạch Quỳ vẫn khăng khăng đề nghị đem thách đối trên Sông Hương.

Sau khi về đến Huế, nhà thơ Văn Công Hùng (đang tá túc tại nhà Phạm Phú Phong) chợt nhận ra Phạm Phú Phong đem thế vào chỗ Phạm Xuân Nguyên thì vế đối sẽ được “âm vang” hơn:

                        Phạm pháp, phạm phòng, Phạm Phú Phong (toàn chữ Phờ)

Đúng là hay hơn thật. Dù vậy, Sông Hương vẫn mong bạn đọc hưởng ứng tiếp để có thể có vế đối khác chỉnh hơn, hay hơn.

Phần thưởng: Theo tiền lệ mà Sông Hương đã đặt ra từ thời bao cấp là một con gà trống, nay cơ chế mới xin bổ sung thêm một nậm rượu Minh Mạng thang. Xin mời.

SÔNG HƯƠNG
(185/07-04)

Các bài mới
Miếu làng Đông (27/08/2009)
Sonny không buồn (26/08/2009)
Các bài đã đăng
Ánh mắt (21/08/2009)
Cái quạt kè (19/08/2009)