Tạp chí Sông Hương - Số 249 (tháng 11)
Người thổi sáo và cây sáo cũ
10:14 | 20/11/2009
NGUYỄN TẤT HANH       Kính tặng nhà giáo Ngọc Phan
Người thổi sáo và cây sáo cũ
(Ảnh: Internet)
Người thổi sáo và cây sáo cũNhạc cụ đã thành cụ nhạc
Bây giờ người quá tuổi ông
Sau những bể dâu thăng giáng
Cây xưa vẫn nhớ người trồng.

Chìm xuống âm giai khắc khoải
Nỗi niềm cuồn cuộn khúc nhôi
Đơn độc đòi cơn chia sẻ
Tri âm giờ khuất lâu rồi

Lặng lẽ, thuyền cầm lặng lẽ
Nỗi lòng - Tiếng địch sông trôi
Âm sắc bong lên khoảng sáng
Cây xưa nảy lộc đâm chồi

Mặc khách thuyền quyên say lử
Tiếng vàng ngân mãi không rơi
Cây sáo đã già theo tuổi
Âm thanh trẻ mãi bên trời.
                                                12.08.2009


(249/11-09)


 

 

 

 

 

Các bài mới
Đám tang (04/12/2009)
Các bài đã đăng
Cùng bạn đọc! (02/11/2009)
Đi qua vùng lũ (02/11/2009)
Lụt Huế (02/11/2009)