Tạp chí Sông Hương - Số 249 (tháng 11)
Ta với con diều giấy
15:14 | 04/12/2009
NGUYỄN PHI TRINHTa với con diều giấy
Ta với con diều giấy
Ảnh: xaluan.com

Ta làm xong con diều giấy
Cột dây lèo
Nhưng ta không có dây để thả.

Ta tìm
Dây thừng
Dây ni-lông
Dây gai
Dây chỉ…
Nối với nhau - nối với dây lèo
Nhưng con diều giấy
Không bay.

Con diều giấy kia ơi!
Ngươi nằm chi trên mặt đất
Nhìn ta nghiêm khắc
Hơn nửa đời
Ta có lỗi gì đâu!?

Ta có chi thành công
Có chi thất bại
Vậy cớ chi
Ngươi nhìn ta đắng cay

Con diều giấy kia ơi!
Ngươi nhìn ta mỉm cười
Nhưng ta có gì vui
Cho dù niềm vui kia là cần thiết

Con diều giấy kia ơi!
Ngươi đừng nháy mắt nhìn ta
Ta không bao giờ ăn cánh với bất kỳ ai
Ta cũng không bao giờ như ngươi
Gió chiều nào, theo chiều ấy

Con diều giấy kia ơi!
Ngươi không bay
Ta phải vận trù càn khôn Đại Nã…

A… ha… ha…!
Và cuối cùng
Con diều giấy
Không bay!
                Buôn Hồ 2009

(249/11-09)


 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Đám tang (04/12/2009)
Cùng bạn đọc! (02/11/2009)
Đi qua vùng lũ (02/11/2009)
Lụt Huế (02/11/2009)