Tạp chí Sông Hương - Số 127 (tháng 9)
Trang thơ Thiếu Nhi
08:48 | 19/11/2009
Vĩnh Nguyên - Huỳnh Phương Ly


VĨNH NGUYÊN


Đảo


Đảo nhỏ mờ xa
Tắm trong biển cả
Đảo ngồi suy nghĩ
Như ông của em.

Sóng tung lên đảo
Đảo mặc áo hoa
Lúc biển hiền hòa
Đảo mặc áo tím

Mùa đông rét lắm
Em mặc áo bông
Đảo mặc áo sóng
Rét nhiều nhiều không?


HUỲNH PHƯƠNG LY


Lêu lêu


Lêu lêu xấu xấu
Bé hay khóc nhè

Đôi mắt đỏ hoe
Lêu lêu xấu xấu

Có con chim đậu
Ngang tầm lắng nghe

Mẹ đi làm về
Thương mắt bé đỏ?

Con chim mách nhỏ
Mẹ cười. Lêu lêu l...

(127/09-99)Các bài mới
Những cánh cửa (19/11/2009)
Các bài đã đăng
Khe cửa hẹp (18/11/2009)
Thì... Là... (16/11/2009)