Tạp chí Sông Hương - Số 124 (tháng 6)
Tình khúc Nậm Khao
16:43 | 08/12/2009
NGUYỄN TRỌNG MẬUTình khúc Nậm Khao
Tình khúc Nậm Khao
Bản Nậm Khao xa xa dưới núi - Ảnh: Internet

Nậm Khao - suối nước trong
Nậm Khao - suối nước trắng
Người già ra tắm - trẻ lại
Người trẻ ra tắm - đẹp thêm.
Người đẹp ra suối, cá về xem chân
Người đẹp lên nương, lúa về xem tay
Người đẹp đi rừng, hoa về xem mặt
Người đẹp hát chim rừng lặng nghe
A xi ơi (1)! Nhớ ai
Tăng nga tìm gió cuốn (2)
Khăn piêu rơi cây vướng
Vận may ai gặp đem về.

Muốn xin phải chọn ông mai
Muốn trả phải tìm bà mối
Phải có đôi bên họ hàng nội ngoại
Phải mặc áo dài đúng lý người xưa.

Phải có gà chân vàng chân trắng
Phải có lợn đang vừa tầm lớn
Rượu phải cất bằng ngô lúa bản mình
Nước phải từ suối Khao
Bạc đầu vẫn trắng vẫn trong.

Trao khăn
Phải có con gái gõ tăng bu - tăng bắng
Phải có con trai đánh trống - đánh chiêng
Phải có người già hát lời căn dặn
Phải có đêm xòe hoa té nước nghiêng sàn…

Cái lý mường ta xưa nay vẫn vậy
Ưng nhau chỉ nói một lời
Không may có ngày dang dở
Đội piêu để nhớ một đời

                                Xuân 1999

--------------
(1) A xi: Tiếng Côống là chị.
(2) Ý một bài dân ca Côống Khao.

(124/06-99)
 

 

 

Các bài mới
Cha tôi (10/12/2009)
Các bài đã đăng