Tạp chí Sông Hương - Số 253 (tháng 3)
Lão lai khai bút phú
09:59 | 16/04/2010
TRẦN KIÊM ĐOÀNLão lai khai bút phú
Lão lai khai bút phú
GSTS Trần Kiêm Đoàn - Ảnh: phattuvietnam.net
Đầu năm khai bút như khai hỏa
Bút lục tuần, hỏa lực xụi lơ
Tích tịch tàng tang đời xứ lạ
Nghêu ngao ba chữ phú thay thơ
 
Lão lai khai bút phú
Tài tận giễu văn hài
Trên trần ai, ai biết chăng ai
Giữa dương thế, thế thời phải thế
 
Ly khách ba chục năm dạn dày tuồng dâu bể
Viễn xứ hai phần đời phiêu hốt điệu Nam Ai
Nhếch nhác tìm nhau: Đứa nghèo khổ, đứa giàu sang... ngặt nghẽo cười vang tình đại hải
Le te kiếm bạn: Kẻ lên ông, người lên cố... ngô nghê hát độ nghĩa sông hồ
 
Ra đi một ngày
Về lại một đời
Thời gian toan tính
Dài ngắn tùy người
Một thoáng chia đều cho rỗng lặng
Cũng bằng muôn thuở điệu xôn xao
Cái biển
Cái ao
Nơi nào
Nước ngọt
Thôi thì:
Nâng chén mời trăng xuống
Vỗ tay đón gió Xuân
Mời bạn uống tràn ly rượu nhỏ
Cùng nhau quên hết chuyện gian truân
Lão lai khai bút đầu Xuân
Sáu ba, ba sáu xoay vần... tùy duyên!
                                Napa cuối đông, 2-2008

(253/03-10)Các bài mới
Vàng (26/04/2010)
Các bài đã đăng
Vuốt mắt cho em (02/04/2010)