Tạp chí Sông Hương - Số 287 (T.01-13)
Tìm thấy bản thảo bài thơ “Trùng cửu nhật hữu hoài”
10:07 | 21/01/2013

HỒ VĨNH

Mới đây trong quá trình sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại Cố đô Huế, chúng tôi tìm thấy một bản thảo chữ Hán viết dưới đời vua Bảo Đại.

Tìm thấy bản thảo bài thơ “Trùng cửu nhật hữu hoài”

Bản thảo được viết trên giấy bản mỏng, màu vàng, khổ 15,5 x 20,5cm có 79 chữ Hán, nét chân phương, được phiên âm như sau:

Trùng cửu nhật hữu hoài

Khứ niên thử nhật yến tùng lâm,
Mỗi đáo trùng dương hứng bất câm.
Mãn nguyệt phong trần đa viễn cảm,
Đồng nhân suy bệnh thiểu đăng lâm.
Sáp thù giai tiết nan kham tứ,
Bả cúc ly tiền độc tự châm.
Tán tụ vô thường thu hữu ước,
Minh niên thử hội tục cao ngâm.
Bảo Đại thập cửu niên trùng cửu nhật.
Tùng Lâm chủ nhân Hữu Nguyên thị vị định thảo.

Tạm dịch:

Chợt nhớ vào ngày trùng cửu

Năm ngoái dự tiệc ở rừng thông,
Mỗi lần đến tiết trùng dương thì thi hứng không ai ngăn nổi.
Suốt cả tháng phong trần có nhiều cảm hứng xa xôi,
Bạn bè già ốm ít người tới.
Cặm một đóa hoa thù du vào một ngày lễ tiết khi mà ta suy nghĩ nhiều,
Hái một đóa hoa cúc trước hàng giậu riêng ta tự rót rượu.
Việc đời thật là vô thường tan rồi lại hợp giữa mùa thu đã từng có ước hẹn,
Sang năm vào dịp này lại nối tiếp ngâm nga vang lừng.
Ngày trùng cửu (mồng 9 tháng Chín) năm Bảo Đại thứ 19 (1944).
Bản thảo của Tùng Lâm chủ nhân Hữu Nguyên thị viết vào giờ vị (giờ Mùi).
                                                Trần Đại Vinh dịch

Qua nghiên cứu, được biết biệt hiệu Hữu Nguyên là của ông Hồ Đắc Khải
(1894 - 1959), Thượng thư Bộ Hộ dưới đời vua Bảo Đại.

H.V
(SH287/01-13)
 

Các bài mới
Khát vọng bay xa (28/01/2013)
Các bài đã đăng
Mình hót lên (18/01/2013)