Tạp chí Sông Hương - Số 294 (T.08-13)
Mộ ai hoa đỏ thắm

Nhạc: MAI XUÂN HÒA
Thơ:  PHAN CÔNG TUYÊN

Mãi mãi mùa thu

Nhạc: PHƯƠNG ANH LỢI - TRẦN ĐẠI
Thơ:   LÂM VŨ NHI

Trạng Me đè trạng Ngọt

ĐỖ NGỌC THẠCH

Hứa Tam Giang là dòng dõi Trạng Ngọt Hứa Tam Tỉnh ở làng Vọng Nguyệt (làng Ngọt) xã Tam Giang, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Giang.

Ngồi trong lặng im


ĐÀO DUY ANH

Những bất cập và thái quá trong nghiên cứu văn học hiện nay

NGUYỄN THỊ TỊNH THY

Đời sống văn học không thể thiếu phê bình, nghiên cứu. Nếu xem “tác phẩm văn học như là quá trình”(1) thì phê bình và nghiên cứu là một khâu quan trọng trong chuỗi quá trình đó.

Di cảo Nguyễn Khắc Viện: vai trò của khoa học xã hội & dân chủ xã hội

TRUNG SƠN

100 NĂM NGÀY SINH BÁC SĨ NGUYỄN KHẮC VIỆN (1913 - 2013)

Chuyện kỷ niệm “30 năm Sông Hương”: TRI ÂN VỚI DÒNG SÔNG NGUỒN CỘI

NGÔ MINH

Chương trình kỷ niệm “30 năm Tạp chí Sông Hương” đã qua gần tháng rồi, mà trong tôi những xúc động vẫn không nguôi. Quả thực tôi chưa thấy cuộc “kỷ niệm” nào lại ám ảnh và ấn tượng đến vậy.

Trang 2/2