Tạp chí Sông Hương - Số 27 (T.9&10-1987)
Văn xuôi những năm gần đây - những vấn đề xã hội và sự tìm tòi sáng tạo
10:19 | 22/08/2013

Đó là tiêu đề cuộc hội thảo giữa hai đoàn nhà văn Liên Xô và Việt Nam tổ chức tại trụ sở Hội Nhà văn Liên Xô ở Mátxcơva buổi đầu tháng 4-1987.

Văn xuôi những năm gần đây - những vấn đề xã hội và sự tìm tòi sáng tạo
Từ trái sang: Nguyễn Khắc Phê, Văn Linh, Platôn (phiên dịch), Trần Công Tấn, Igô (phiên dịch), Phong Lê, Xécgây Barudin, A. Glátcốp, Ma¬rian Tsakốp.

Tham gia cuộc hội thảo, phía Việt Nam có 4 nhà văn : Phong Lê, Văn Linh, Trần Công Tấn, Nguyễn Khắc Phê. Đoàn nhà văn Liên Xô gần 6 đồng chí, trong đó có : Xécgây Barudin, ủy viên Ban Thư ký Hội nhà văn Liên Xô, Tổng biên tập tạp chí "Hữu nghị các dân tộc" - một Tạp chí rất có uy tín ở Liên Xô, mỗi dòng in 25.000 bản thường "chịu" đăng những tác phẩm mạnh dạn tìm tòi trong sáng tạo nghệ thuật, Ma­rian Tsakốp, người rất am hiểu văn học Việt Nam, từng dịch nhiều tác phẩm văn học Việt Nam giới thiệu với bạn đọc Liên Xô, A. Glátcốp nhà văn đã 6 lần sang thăm Việt Nam...Tại cuộc gặp gỡ này, đồng chí Xécgây Barudin và Marian Tsakốp đã gửi đến bạn đọc Sông Hương những tình cảm thắm thiết của mình.

(SH27/10-87) 

 

Các bài mới
Paven (08/10/2013)
Kỷ niệm Nga (12/09/2013)
Lòng nhân từ (10/09/2013)