Tạp chí Sông Hương - Số 318 (T.08-15)
Chùm thơ Hường Thanh
09:19 | 27/08/2015


HƯỜNG THANH

Chùm thơ Hường Thanh
Ảnh: internet

Đường thẳng

đường thẳng nghĩa là phải
đi ngược bước chân đi
lùi đường đi không can
hệ với đôi mắt thì


đôi mắt đi bằng sự
bước lùi con đường thẳng
không được gì vì người
khác lao vào cuộc đời
như lao vào đốm lửa
bất chấp không thể nào
lùi được đường thẳng không
can hệ cái nhìn người


đang kiếm sống bằng cách
lao vào cuộc đời vội
và bất chấp cái hình
hài sẽ chẳng có chân


để lùi về về một
bản thể hoặc đúng hơn
là bước lùi về một
chỗ ngồi đã từng ngồi.Đồng hồ một kim

từng giây vòng xoay thời
gian từ cánh cửa trùng
lặp mở ra rồi đóng
tiếng từng giây vòng nhịp
kêu ti ti ti trùng
lặp người người ngồi trước
đồng hồ xem mình trùng
lập từng giây đang và
đã trôi qua vòng nhịp
thời gian mấy lần bất
động trùng lập…


(SH318/08-15)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Tiểu đội D (24/08/2015)
Ngũ Điền Xanh (18/08/2015)