Tạp chí Sông Hương - Số 319 (T.09-15)
Lời ru của Mẹ
14:59 | 01/10/2015

Nhạc: PHAN VĂN NHI
Thơ:   XUÂN QUỲNH

Lời ru của Mẹ
Ảnh: internet

 

Các bài đã đăng
Vệt chàm (30/09/2015)
Giác ngộ (29/09/2015)