Tạp chí Sông Hương - Số 335 (T.01-17)
Tác phẩm mới tháng 01/2017

BẢO CƯỜNG - CUỘC ĐỜI & TÁC PHẨM (Tạp văn), Nxb. Hội Nhà văn, 2016.

Trang thơ tưởng nhớ Đinh Cường


Phạm Tấn Hầu - Trần Thị Tường Vy - Hồ Đăng Thanh Ngọc

Nhân ngày giỗ đầu của Đinh Cường, nhớ Đỗ Long Vân và cát bụi quê nhà

CHU SƠN

Cuối năm 1963 tôi từ Hội An ra Huế để nhận lại tập thơ Quê Nhà và giấy phép xuất bản tại nha thông tin Trung Việt.

Trang 2/2